පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජූනි 2018

4 දෙසැම්බර් 2017

15 අගෝස්තු 2017

8 ඔක්තෝබර් 2016

12 ජූනි 2014

23 සැප්තැම්බර් 2012

19 සැප්තැම්බර් 2012

7 පෙබරවාරි 2012

1 මාර්තු 2011

23 පෙබරවාරි 2011

16 ජූනි 2010

15 අගෝස්තු 2009

9 අගෝස්තු 2009

8 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/අන්දරේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි