පරිපාලකවරුසංස්කරණය

This table shows only admins who have been active or semi-active recently. For the remaining admins see #Inactive administrators
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 වසර 3යි, මාස 6යි සහ දින 28 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2022-05-23 දක්වා)

Inactiveසංස්කරණය

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරුසංස්කරණය

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Administrators/List_of_administrators&oldid=11926" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි